معماری

معماری

شجاعت و عشق براي روبه رو شدن با خطر از نقطه نظر معماري از خصوصيات اين کار است
شعار سمينار : سازه پلي بين فرم و عملکرد است .
دکتر همايون اربابيان

+ نوشته شده در  یکشنبه 1385/09/26ساعت 21:40  توسط آیدا زهتاب نایبی  | 

الگو هاي معماري بومي و سنتي منطقه (گيلان)

معماري بومي گيلان به دو بخش معماري شهري و معماري بومي روستايي قابل تفكيك است . به طور كلي تيپو لوژي مسكن به همراه عوامل فرهنگي و اجتماعي ، هويت معماري يك منطقه را مي سازند.

 

شرايط محيطي حاكم بر معماري سنتي گيلان

نوع آب و هوا بر شرايط اجتماعي و نحوه معيشت مردم وخود اين عوامل درشكل- گيري معماري مؤثر هستند.

از آن جا كه بسترشكل گيري معماري سنتي گيلان ، همان "محيط روستايي " وبده است كه در آن حصار بندي مشخص و معيني نداريم وبا مرز هاي گياهي و درختان سر و كار داريم ، در توسعه معماري گيلان هم فضا و معماري باز را مشاهده ميكنيم. در  حقيقت محيط و ارتباطات اجتماعي با تأثير متقابل بر يكديگر داراي توصيفي "باز" و" بدون حصارهاي فيزيكي ودر مواردي رفتاري آشكار" هستند.    

عامل محيطي ديگر كه در ارتباط تنگاتنگ با زندگي روزمره مردم منطقه است ، حضور عوامل طبيعي منطقه از جمله درخت ، كوه (پستي وبلندي هاي زمين ) ، دريا و رود است .

 

عمده ساختاربناهاي مسكوني سنتي

1. معماري بومي روستايي :

ساخت و ساز در روستاهاي گيلان به طور عمده به دو شيوه زگالي و زگمه اي بوده است ؛ در شيوه زگالي ، از ستون هاي چوبي استفاده مي شود كه بين آن ها تخته هاي چوبي  به صورت مورب قرار گرفته است.

شيوه زگمه اي از قرار دادن تنه هاي درخت بر روي يكديگر به دست مي آيد.معمولا" فاصله اي كه از تقاطع تنه هاي درختان پديد مي آيد به وسيله تكه هاي چوب يا گل پر مي شود. پوشش نهايي سقف در مناطق كوهستاني گيلان از لمبه ودر مناطق جلگه اي از ساقه ها ي برنج بوده است.

 

 2. معماري خانه هاي شهري :

 

اغلب خانه هاي (بومي)شهري يك طبقه هستند. در اين نوع خانه ها ساختار بنا با خانه هاي روستايي بي شباهت نيست.در گذشته تعداد خانه هاي دو طبقه كم بود ، ولي با افزايش بهاي زمين تعداد اين نوع خانه ها و همچنين تعداد طبقات افزايش يافته است.در خانه هاي شهري غير از خانه هايي كه طي چند دهه اخير ساخته شده ، كاربرد اتاق ها مشخص نيست.مساحت وابعاد هر اتاق مي تواند در كاربرد و عملكرد آن اتاق تعيين كننده باشد.در طرح اين خانه ها غذا خوري يا محوطه اي كه در آن محل غذا خوردن مشخص شده باشد ،وجود ندارد؛ زيرا در اين خانه ها با تغيير فصول ، عملكرد اتاق ها نيز تغيير مي كند.  

در اين خانه ها بالابودن سطح آب هاي زير زميني ، مانع از ساختن زير زمين مي شود.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1385/09/23ساعت 12:21  توسط آیدا زهتاب نایبی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1385/09/05ساعت 18:14  توسط آیدا زهتاب نایبی  |